Oud worden in de stad

Amsterdam is een stad met een relatief jonge bevolking maar in de komende decennia neemt het aantal senioren naar verwachting ook in de hoofdstad toe. Stadslicht, waarvan Jan Hoek en ik de programmamakers zijn, wijdt een drieluik aan oud worden in de stad. Welke consequenties heeft de toename van het aantal oudere Amsterdammers? Theo van Tilburg gaat in […]

Continue Reading

Toen de NDSM-werf nog een werf was

In Noord werd het geld verdiend, in de stad werd het geld verdeeld. Dat is hoe oud-NDSM’ers in één zin samenvatten hoe de verhoudingen in Amsterdam in de jaren zestig lagen. De NDSM-werf is na het failliet in de jaren tachtig veranderd in een hippe vestiging voor creatieve bedrijven en een bekende festivallocatie geworden. In mijn […]

Continue Reading

Gouden Piramide

Voor het jaarboek van de Gouden Piramide schreef ik een artikel over zorgvastgoed. De aanleiding daarvoor was de uiteindelijke winnaar van deze rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap: Xenia, het hospice voor jongeren in Leiden. Het prachtig in de binnenstad ingepaste witte gebouw is een particulier initiatief. De jury, onder leiding van rijksbouwmeester Floris Alkemade, vroeg zich […]

Continue Reading

De broze toekomst van de seniorenflat

Ook in de regio Amsterdam zijn er in de afgelopen decennia vele van gebouwd: woongebouwen specifiek gericht op senioren. Voor Nul20 schreef ik een artikel over het concept van de seniorenflat dat nauwelijks aan verandering onderhevig is geweest. In twee aangehaalde voorbeelden – een flat met betaalbare sociale huurwoningen in Zuidoost en een koopflat aan […]

Continue Reading

Klimaatrecht is hard nodig

Jaap Spier, onlangs benoemd tot hoogleraar Law and Global Challenges aan de Universiteit van Amsterdam, houdt zich al langere tijd bezig met klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Zo was hij één van de initiatiefnemers van de Oslo Principles die volgens velen de onderlegger vormden voor het Klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs gesloten werd. Momenteel werkt hij […]

Continue Reading

Stad van komen en gaan

CongresRedactie maakte voor Eigen Haard een online magazine naar aanleiding van de stakeholdersdialoog van die woningcorporatie dat als thema de opvang van statushouders had. In hoeverre zijn steden altijd al plekken geweest waar nieuwkomers een nieuwe toekomst op hebben kunnen bouwen? Hoe kan ingespeeld worden op de huisvesting van statushouders als er in een bepaalde periode […]

Continue Reading

Andermans leed heeft ons iets te bieden

Emy Koopman schreef haar proefschrift over de vraag waarom mensen boeken lezen die over rouw gaan. Volgens Koopman is dat vooral het geval om te ervaren wat rouw is en hoe je daar mee om kunt gaan. Bovendien leidt het lezen van romans over dergelijke heftige persoonlijke ervaringen ertoe dat lezers zich in kunnen leven in […]

Continue Reading

Het gevoel van de straat

Welke invloed heeft de omgeving waarin we wonen, werken en ontspannen op ons welzijn? Het is het aandachtsgebied van de omgevingspsychologie. In een serie van drie bijeenkomsten onderzoekt Stadslicht de relatie tussen mens en omgeving. Op 14 september bij Marjet Gerlings het spits af over gezondheid en de omgeving. Volgens haar gaat dat om meer dan vuile […]

Continue Reading

Verandering door de tijd is niet erg

Voor Het Parool interviewde ik Klaas Jan van den Berg, bijzonder hoogleraar natuurwetenschappelijke aspecten van conservering en restauratie van roerend cultureel erfgoed aan de Universiteit van Amsterdam. Een ingewikkeld vakgebied waarbij naast allerlei morele kwesties die bij restauratie van schilderijen spelen (in hoeverre verandert een kunstwerk door dat te restaureren?) ook heel complexe chemische processen […]

Continue Reading

Zelfrijdende auto’s zijn nog niet comfortabel

De ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen heeft een vlucht genomen. Hoewel de complexiteit van de stedelijke omgeving nog een grote uitdaging is, wordt de zelfrijdende auto veelal gepresenteerd als een voertuig waar je tijdens het rijden een boek kunt lezen, kantoor kunt houden of zelfs een dutje kunt doen. Toch is dat vooralsnog een te rooskleurig beeld. Voor Otar […]

Continue Reading