Passend wonen in een wereldstad

Samen met Bert Pots, en onder de vlag van CongresRedactie, maakte ik een magazine over de ambities van woningcorporatie Stadgenoot. Onderwerpen als een gemengde stad, een flexibele woningmarkt, verduurzaming en de inclusieve stad komen aan de orde. Daarvoor interviewden wij onder meer Thomas Rau, Ronald Paping, Hedy van den Berk, Laurens Ivens, Cody Hochstenbach, Floris […]

Continue Reading

Productieve stad

Europan is een tweejaarlijkse competitie voor jonge architecten. Zij kunnen voorstellen indienen voor concrete locaties die door gemeenten zijn voorgedragen. Voor de veertiende editie heeft de Nederlandse organisatie in samenspraak met de gemeente Amsterdam gekozen voor vijf locaties in de hoofdstad. Voor Europan NL schreef ik een inleiding over Amsterdam, maakte ik beschrijven van de […]

Continue Reading

Straatpoëzie

Kila van der Starre doet aan de Universiteit Utrecht onderzoek naar ‘poëzie buiten het boek’. Ik interviewde haar voor Het Parool over straatpoëzie. “Poëzie wordt ook in het dagelijkse leven gekoppeld aan iets bijzonders, aan iets om bij stil te staan. Aan emotie. Dat mensen daardoor even gedwongen worden uit hun routine te stappen, wordt […]

Continue Reading

Woningruilweken geen succes

Voor Nul20 schreef ik een artikel over de woningruilweken. Huurders van Ymere en Rochdale – die samen honderden woningen in Amsteldorp bezitten – hadden aangegeven graag de mogelijkheid te hebben om van woning te ruilen. Senioren zouden bijvoorbeeld naar een kleinere maar gelijkvloerse woning kunnen verhuizen, gezinnen zouden de omgekeerde weg kunnen gaan. Aanvankelijk was […]

Continue Reading

Wonen met zorg

Voor Stadgenoot maakte ik samen met fotograaf Xander Remkes een boekje over het zorgvastgoed van deze Amsterdamse woningcorporatie. Het boekje biedt een breed overzicht van de gebouwen waar Stadgenoot kwetsbare Amsterdammers onderdak biedt: van jongeren met psychische problemen, tot mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel en senioren die niet meer volledig zelfstandig kunnen wonen. […]

Continue Reading

Duurzaamheid als klassenkwestie

Volgens sociaal wetenschapper Shivant Jhagroe is verduurzaming van de stad nog te veel een aangelegenheid van een hoogopgeleide voorhoede. Voor Het Parool interviewde ik hem naar aanleiding van zijn onderzoeksconclusies. Het artikel is hier te lezen.  

Continue Reading

Oud worden in de stad

Amsterdam is een stad met een relatief jonge bevolking maar in de komende decennia neemt het aantal senioren naar verwachting ook in de hoofdstad toe. Stadslicht, waarvan Jan Hoek en ik de programmamakers zijn, wijdt een drieluik aan oud worden in de stad. Welke consequenties heeft de toename van het aantal oudere Amsterdammers? Theo van Tilburg gaat in […]

Continue Reading

Toen de NDSM-werf nog een werf was

In Noord werd het geld verdiend, in de stad werd het geld verdeeld. Dat is hoe oud-NDSM’ers in één zin samenvatten hoe de verhoudingen in Amsterdam in de jaren zestig lagen. De NDSM-werf is na het failliet in de jaren tachtig veranderd in een hippe vestiging voor creatieve bedrijven en een bekende festivallocatie geworden. In mijn […]

Continue Reading

Gouden Piramide

Voor het jaarboek van de Gouden Piramide schreef ik een artikel over zorgvastgoed. De aanleiding daarvoor was de uiteindelijke winnaar van deze rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap: Xenia, het hospice voor jongeren in Leiden. Het prachtig in de binnenstad ingepaste witte gebouw is een particulier initiatief. De jury, onder leiding van rijksbouwmeester Floris Alkemade, vroeg zich […]

Continue Reading

De broze toekomst van de seniorenflat

Ook in de regio Amsterdam zijn er in de afgelopen decennia vele van gebouwd: woongebouwen specifiek gericht op senioren. Voor Nul20 schreef ik een artikel over het concept van de seniorenflat dat nauwelijks aan verandering onderhevig is geweest. In twee aangehaalde voorbeelden – een flat met betaalbare sociale huurwoningen in Zuidoost en een koopflat aan […]

Continue Reading