Falen is je eigen schuld

Succes wordt toegeschreven aan talent en inspanning; falen aan onvermogen. Voor New Scientist interviewde ik sociologe Judith Elshout naar aanleiding van haar promotie over het zelfrespect van werklozen. Het is een interessant onderzoek naar de manier waarop werklozen die graag willen werken omgaan met hun situatie. Aan de ene kant voelen zij zich buitengesloten en keren […]

Continue Reading

Werken aan comfortabele en gezonde gebouwen

Eneco en Simaxx werken samen aan het verduurzamen van met name grote gebouwen, zoals kantoren en ziekenhuizen. Juist daar is een wereld te winnen, want de gebouwde omgeving is goed voor ongeveer dertig procent van de mondiale CO2-uitstoot. Voor het blad Locus, een bijlage bij het Financieele Dagblad, en onder redactie van PropertyNL, sprak ik met Dick […]

Continue Reading

Wooncoöperatie heeft geldzorgen

Wooncoöperaties bestaan al veel langer, maar sinds de nieuwe Woningwet is de wooncoöperatie een erkende woonvorm waarbij niet een individu huurt of koopt, maar individuen van het collectief huurt. Het lijkt een nuance, maar voor de voorstanders gaat het om autonomie, collectiviteit en in het verlengde daarvan betaalbaarheid op lange termijn. Hoewel de eerste wooncoöperatie sinds de […]

Continue Reading

Omgevingsmanagement werpt vruchten af

Volgens Theo van de Gazelle, plaatsvervangend directeur-generaal bij Rijkswaterstaat, doet het imago van RWS als ‘staat in de staat’ geen recht meer aan de realiteit. Een jaar of tien geleden is veel meer de interactie met stakeholders gezocht.  Van de Gazelle claimt zelfs dat Rijkswaterstaat het omgevingsmanagement heeft bedacht. Duidelijk is in ieder geval dat de […]

Continue Reading

Naco-huisje terug achter Amsterdam CS

  Voor Het Parool schreef ik een artikel over het Naco-huisje, het kantoor van voormalig rederij Koppe dat 85 jaar achter Amsterdam CS stond en door Stadsherstel is gekocht en gerenoveerd gaat worden. Het bijzondere Amsterdamse Schoolpandje, een rijksmonument, moet dan weer een plek krijgen achter Amsterdam CS. Om de dure renovatie te betalen, is Stadsherstel […]

Continue Reading

New Europe

Liefst twee magazines brengt Pakhuis de Zwijger uit tijdens de City Makers Summit. Deze alternatieve Europese top tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU, is bedoeld om stadsmakers uit heel Europa samen te brengen en een gezamenlijke agenda te formuleren. Voor New Europe #1 mocht ik een artikel schrijven over armoede. Eén van de officiële speerpunten […]

Continue Reading

Groeidiamant Amsterdam

Volgens Zef Hemel, bijzonder hoogleraar grootstedelijke vraagstukken aan de UvA, moeten we in Nederland af van de beperkte blik op ons kleine landje. Om mee te doen in de wereld heeft Nederland een metropool nodig, een stad van minimaal twee miljoen inwoners. Dan ontstaat voldoende massa voor innovatie, wat weer interessant is voor internationale investeerders. Volgens Hemel heeft in Nederland […]

Continue Reading

Stadslicht over de betekenis van de brug

Alleen Amsterdam telt al meer dan 1800 bruggen. Een behoorlijk aantal. Maar wat is de betekenis van een brug? Vaak meer dan een verbinding tussen twee oevers. Een brug kan een icoon zijn, een bouwwerk waaraan je een stad direct herkent, zoals de Tower Bridge in Londen. Of een verblijfplaats, zoals de Karelsbrug in Praag. […]

Continue Reading

Online magazine over De Ontmoeting

CongresRedactie maakte een online magazine over De Ontmoeting, het jaarlijkse symposium van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). De AFWC agendeerde vijf verschillende maar even urgente thema’s die tijdens de bijeenkomst in werksessies besproken werden. Het ging tijdens De Ontmoeting over bewonersnetwerken, armoede, huisvesting en integratie van statushouders, samenwerking met de markt en regisserend opdrachtgeverschap.  Het online […]

Continue Reading