Archive | Duurzaamheid

Duurzaamheid als klassenkwestie

Volgens sociaal wetenschapper Shivant Jhagroe is verduurzaming van de stad nog te veel een aangelegenheid van een hoogopgeleide voorhoede. Voor Het Parool interviewde ik hem naar aanleiding van zijn onderzoeksconclusies. Het artikel is hier te lezen.  

Continue Reading

Klimaatrecht is hard nodig

Jaap Spier, onlangs benoemd tot hoogleraar Law and Global Challenges aan de Universiteit van Amsterdam, houdt zich al langere tijd bezig met klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Zo was hij één van de initiatiefnemers van de Oslo Principles die volgens velen de onderlegger vormden voor het Klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs gesloten werd. Momenteel werkt hij […]

Continue Reading

Werken aan comfortabele en gezonde gebouwen

Eneco en Simaxx werken samen aan het verduurzamen van met name grote gebouwen, zoals kantoren en ziekenhuizen. Juist daar is een wereld te winnen, want de gebouwde omgeving is goed voor ongeveer dertig procent van de mondiale CO2-uitstoot. Voor het blad Locus, een bijlage bij het Financieele Dagblad, en onder redactie van PropertyNL, sprak ik met Dick […]

Continue Reading

Duurzaam samen onderhouden

Hoe kunnen vastgoedeigenaren samen met onderhoudsbedrijven de kwaliteit op peil houden tegen lagere kosten? En hoe kan dat onderhoud op duurzame wijze plaatsvinden? Dat vraagt om nieuwe verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. CongresRedactie maakte het online magazine Duurzaam samen onderhouden voor Stadgenoot en de partners waar de woningcorporatie op een nieuwe manier mee samenwerkt. De zogenoemde co-makers. […]

Continue Reading

Zonnestroom loont nu ook op gestapelde bouw

Een jaar of vier geleden sprak ik Christiaan Brester voor het eerst. Hij had net iets geweldigs bedacht waarmee hij zonnestroom op gestapelde bouw niet alleen mogelijk maar ook financieel haalbaar kon maken. Want de weerbarstige Nederlandse energie-wetgeving werkte niet mee om een sluitende business case voor zonne-energie op woongebouwen mogelijk te maken. En daarvan zijn er in […]

Continue Reading