Archive | Het Parool

Gouden Piramide

Voor het jaarboek van de Gouden Piramide schreef ik een artikel over zorgvastgoed. De aanleiding daarvoor was de uiteindelijke winnaar van deze rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap: Xenia, het hospice voor jongeren in Leiden. Het prachtig in de binnenstad ingepaste witte gebouw is een particulier initiatief. De jury, onder leiding van rijksbouwmeester Floris Alkemade, vroeg zich […]

Continue Reading

Klimaatrecht is hard nodig

Jaap Spier, onlangs benoemd tot hoogleraar Law and Global Challenges aan de Universiteit van Amsterdam, houdt zich al langere tijd bezig met klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Zo was hij één van de initiatiefnemers van de Oslo Principles die volgens velen de onderlegger vormden voor het Klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs gesloten werd. Momenteel werkt hij […]

Continue Reading

Andermans leed heeft ons iets te bieden

Emy Koopman schreef haar proefschrift over de vraag waarom mensen boeken lezen die over rouw gaan. Volgens Koopman is dat vooral het geval om te ervaren wat rouw is en hoe je daar mee om kunt gaan. Bovendien leidt het lezen van romans over dergelijke heftige persoonlijke ervaringen ertoe dat lezers zich in kunnen leven in […]

Continue Reading

Verandering door de tijd is niet erg

Voor Het Parool interviewde ik Klaas Jan van den Berg, bijzonder hoogleraar natuurwetenschappelijke aspecten van conservering en restauratie van roerend cultureel erfgoed aan de Universiteit van Amsterdam. Een ingewikkeld vakgebied waarbij naast allerlei morele kwesties die bij restauratie van schilderijen spelen (in hoeverre verandert een kunstwerk door dat te restaureren?) ook heel complexe chemische processen […]

Continue Reading

Naco-huisje terug achter Amsterdam CS

  Voor Het Parool schreef ik een artikel over het Naco-huisje, het kantoor van voormalig rederij Koppe dat 85 jaar achter Amsterdam CS stond en door Stadsherstel is gekocht en gerenoveerd gaat worden. Het bijzondere Amsterdamse Schoolpandje, een rijksmonument, moet dan weer een plek krijgen achter Amsterdam CS. Om de dure renovatie te betalen, is Stadsherstel […]

Continue Reading

Relatief weinig buurtwachten in Amsterdam

Het aantal buurtwachten in Nederland is de afgelopen jaren fors gestegen. Onderzoeker Vasco Lub, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, turfde er ongeveer zevenhonderd. Die opkomst is mede het gevolg van de beschikbaarheid over nieuwe technologie. Met whatsapp is het gemakkelijk elkaar snel te informeren over (mogelijk) verdachte situaties. Toch zijn het vooral de rustige Nederlandse wijken waar buurtwachten bestaan. […]

Continue Reading

Klik met de leraar

Leraren moeten niet alleen inhoudelijk sterk zijn en een klas kunnen ‘managen’. Volgens onderwijspedagoge Helma Koomen is de band tussen docent en individuele leerling net zo belangrijk. Leraren die, ondanks hun volle werkdagen, investeren in de relatie met hun leerlingen hebben daar profijt van. Niet alleen slagen docenten er dan in een betere band met […]

Continue Reading

Webcam is het belangrijkste medium

Voor Het Parool interviewde ik Paula Albuquerque, die onderzoek deed naar de kwaliteiten van de webcam. Volgens de onderzoekster en kunstenares beweegt footage van webcams zich tussen documentaire en fictie. De aanwezigheid van webcams heeft de stedeling volgens Albuquerque bovendien veranderd: camera’s in de openbare ruimte hebben een nieuw bewustzijn gecreëerd.  ‘We kunnen altijd gefilmd worden. Ben ik off […]

Continue Reading

Hoeveel dierproeven zijn acceptabel?

Hoever willen we gaan om ons tegen iedere ziekte te wapenen? Voor het ontwikkelen en testen van medicijnen worden alleen al in Nederland jaarlijks zo’n vijfhonderdduizend dierproeven gedaan. Volgens onderzoeker Meggie Pijnappel wordt de vraag niet of nauwelijks gesteld welk doel daar nu precies mee gediend is. Of beter: hoe ver gaan we met het […]

Continue Reading