Archive | Het Parool

Straatpoëzie

Kila van der Starre doet aan de Universiteit Utrecht onderzoek naar ‘poëzie buiten het boek’. Ik interviewde haar voor Het Parool over straatpoëzie. “Poëzie wordt ook in het dagelijkse leven gekoppeld aan iets bijzonders, aan iets om bij stil te staan. Aan emotie. Dat mensen daardoor even gedwongen worden uit hun routine te stappen, wordt […]

Continue Reading

Duurzaamheid als klassenkwestie

Volgens sociaal wetenschapper Shivant Jhagroe is verduurzaming van de stad nog te veel een aangelegenheid van een hoogopgeleide voorhoede. Voor Het Parool interviewde ik hem naar aanleiding van zijn onderzoeksconclusies. Het artikel is hier te lezen.  

Continue Reading

Gouden Piramide

Voor het jaarboek van de Gouden Piramide schreef ik een artikel over zorgvastgoed. De aanleiding daarvoor was de uiteindelijke winnaar van deze rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap: Xenia, het hospice voor jongeren in Leiden. Het prachtig in de binnenstad ingepaste witte gebouw is een particulier initiatief. De jury, onder leiding van rijksbouwmeester Floris Alkemade, vroeg zich […]

Continue Reading

Klimaatrecht is hard nodig

Jaap Spier, onlangs benoemd tot hoogleraar Law and Global Challenges aan de Universiteit van Amsterdam, houdt zich al langere tijd bezig met klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Zo was hij één van de initiatiefnemers van de Oslo Principles die volgens velen de onderlegger vormden voor het Klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs gesloten werd. Momenteel werkt hij […]

Continue Reading

Andermans leed heeft ons iets te bieden

Emy Koopman schreef haar proefschrift over de vraag waarom mensen boeken lezen die over rouw gaan. Volgens Koopman is dat vooral het geval om te ervaren wat rouw is en hoe je daar mee om kunt gaan. Bovendien leidt het lezen van romans over dergelijke heftige persoonlijke ervaringen ertoe dat lezers zich in kunnen leven in […]

Continue Reading

Verandering door de tijd is niet erg

Voor Het Parool interviewde ik Klaas Jan van den Berg, bijzonder hoogleraar natuurwetenschappelijke aspecten van conservering en restauratie van roerend cultureel erfgoed aan de Universiteit van Amsterdam. Een ingewikkeld vakgebied waarbij naast allerlei morele kwesties die bij restauratie van schilderijen spelen (in hoeverre verandert een kunstwerk door dat te restaureren?) ook heel complexe chemische processen […]

Continue Reading

Naco-huisje terug achter Amsterdam CS

  Voor Het Parool schreef ik een artikel over het Naco-huisje, het kantoor van voormalig rederij Koppe dat 85 jaar achter Amsterdam CS stond en door Stadsherstel is gekocht en gerenoveerd gaat worden. Het bijzondere Amsterdamse Schoolpandje, een rijksmonument, moet dan weer een plek krijgen achter Amsterdam CS. Om de dure renovatie te betalen, is Stadsherstel […]

Continue Reading

Relatief weinig buurtwachten in Amsterdam

Het aantal buurtwachten in Nederland is de afgelopen jaren fors gestegen. Onderzoeker Vasco Lub, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, turfde er ongeveer zevenhonderd. Die opkomst is mede het gevolg van de beschikbaarheid over nieuwe technologie. Met whatsapp is het gemakkelijk elkaar snel te informeren over (mogelijk) verdachte situaties. Toch zijn het vooral de rustige Nederlandse wijken waar buurtwachten bestaan. […]

Continue Reading

Klik met de leraar

Leraren moeten niet alleen inhoudelijk sterk zijn en een klas kunnen ‘managen’. Volgens onderwijspedagoge Helma Koomen is de band tussen docent en individuele leerling net zo belangrijk. Leraren die, ondanks hun volle werkdagen, investeren in de relatie met hun leerlingen hebben daar profijt van. Niet alleen slagen docenten er dan in een betere band met […]

Continue Reading