Archive | Het Parool

Webcam is het belangrijkste medium

Voor Het Parool interviewde ik Paula Albuquerque, die onderzoek deed naar de kwaliteiten van de webcam. Volgens de onderzoekster en kunstenares beweegt footage van webcams zich tussen documentaire en fictie. De aanwezigheid van webcams heeft de stedeling volgens Albuquerque bovendien veranderd: camera’s in de openbare ruimte hebben een nieuw bewustzijn gecreëerd.  ‘We kunnen altijd gefilmd worden. Ben ik off […]

Continue Reading

Hoeveel dierproeven zijn acceptabel?

Hoever willen we gaan om ons tegen iedere ziekte te wapenen? Voor het ontwikkelen en testen van medicijnen worden alleen al in Nederland jaarlijks zo’n vijfhonderdduizend dierproeven gedaan. Volgens onderzoeker Meggie Pijnappel wordt de vraag niet of nauwelijks gesteld welk doel daar nu precies mee gediend is. Of beter: hoe ver gaan we met het […]

Continue Reading

Nieuws van ver heeft invloed op lokale tolerantie

Psycholoog Thijs Bouman deed onderzoek naar de invloed van nieuws uit andere delen van de wereld en de invloed daarvan op lokale tolerantie. Nieuws over oorlogen of aanslagen in het Midden-Oosten hebben effect op een brede groep migranten in Nederland, die met die regio geassocieerd wordt. Is dat opvallend? Volgens Bouman wel omdat (voor)oordelen over migranten […]

Continue Reading

Muzische professionalisering

Zo nu en dan even uit de vaste routine stappen kan volgens Bart van Rosmalen het werkplezier vergroten. In zijn proefschrift over wat hij ‘muzische professionalisering’ noemt, onderbouwt hij wetenschappelijk wat hij in de praktijk al langere tijd voor opleidingsorganisatie De Baak doet. Van Rosmalen legt het begrip muzische professionalisering als volgt uit: “In de Griekse […]

Continue Reading

Co-ouderschap is in opkomst

Als ouders scheiden dan is co-ouderschap in vergelijking met een situatie waarin één ouder de volledige zorg op zich neemt, niet alleen beter voor de kinderen, het is ook relaxter voor de ouders. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Wilma Bakker. Co-ouderschap begint ook steeds normaler te worden. Inmiddels deelt vijftien procent van de gescheiden […]

Continue Reading

Grotere steden, meer conflict

Voor Het Parool interviewde ik Dennis Rodgers, sinds kort hoogleraar ontwikkelingsstudies aan de UvA. Rodgers doet al twintig jaar onderzoek naar jeugdbendes en stedelijk geweld. Hij verwacht dat stedelijk conflict in de komende decennia toe zal nemen. Niet alleen doordat steeds meer mensen in de hele wereld in steden gaan wonen, ook doordat verschillen tussen arm en rijk onder […]

Continue Reading

De stoep als ontmoetingsplek

De stoep gebruiken we om van A naar B te lopen, maar kan ook een plek zijn waar mensen elkaar ontmoeten. De auteurs van ‘De stoep. Ontmoetingen tussen huis en straat’ onderzochten de mogelijkheden van de stoep als ontmoetingsplek. Wat is de ideale maat van de stoep? Wanneer gaan bewoners voor hun huis op een bankje […]

Continue Reading

‘Zonder de fiets zijn de treinen half leeg’

Voor Het Parool had ik onlangs een boeiend gesprek met Marco te Brömmelstroet, alias de @fietsprofessor. Hij is één van de oprichters van het Amsterdamse Urban Cycling Institute. Het gesprek ging over de betekenis van de fiets voor Amsterdam. De fiets is zo vanzelfsprekend in het verkeer dat er niet of nauwelijks structureel onderzoek naar gedaan wordt […]

Continue Reading

Zelfrijdende auto

UvA-hoogleraar Dariu Gavrila werkt aan de auto van de toekomst. De auto waar de bestuurder niets meer hoeft te doen en tijdens een rit kan werken of kan ontspannen. Voor Het Parool interviewde ik Gavrila die overigens verwacht dat het nog wel vijfentwintig jaar duurt voordat de techniek zo ver is dat die ook om kan gaan […]

Continue Reading

Holland Park

Een kantorengebied van liefst dertig hectare in Diemen transformeren naar een eigentijdse woonwijk a la het Java-eiland. André Snippe belooft in zes jaar tijd meer dan drieduizend betaalbare koopwoningen en vrije sector huurwoningen te bouwen. In Holland Park, waarvoor Sjoerd Soeters het plan bedacht, komen geen sociale huurwoningen.    

Continue Reading