Archive | Nul20

Woningruilweken geen succes

Voor Nul20 schreef ik een artikel over de woningruilweken. Huurders van Ymere en Rochdale – die samen honderden woningen in Amsteldorp bezitten – hadden aangegeven graag de mogelijkheid te hebben om van woning te ruilen. Senioren zouden bijvoorbeeld naar een kleinere maar gelijkvloerse woning kunnen verhuizen, gezinnen zouden de omgekeerde weg kunnen gaan. Aanvankelijk was […]

Continue Reading

De broze toekomst van de seniorenflat

Ook in de regio Amsterdam zijn er in de afgelopen decennia vele van gebouwd: woongebouwen specifiek gericht op senioren. Voor Nul20 schreef ik een artikel over het concept van de seniorenflat dat nauwelijks aan verandering onderhevig is geweest. In twee aangehaalde voorbeelden – een flat met betaalbare sociale huurwoningen in Zuidoost en een koopflat aan […]

Continue Reading

Wooncoöperatie heeft geldzorgen

Wooncoöperaties bestaan al veel langer, maar sinds de nieuwe Woningwet is de wooncoöperatie een erkende woonvorm waarbij niet een individu huurt of koopt, maar individuen van het collectief huurt. Het lijkt een nuance, maar voor de voorstanders gaat het om autonomie, collectiviteit en in het verlengde daarvan betaalbaarheid op lange termijn. Hoewel de eerste wooncoöperatie sinds de […]

Continue Reading

Meer kwaliteitseisen voor middensegment huur

De gemeente kan volgens ontwikkelaars best wat meer eisen stellen aan de bouw van middensegment huurwoningen. In Amsterdam is een tekort aan woningen met een huur tussen grofweg 700 en 1000 euro, een prijsniveau dat vaak betaalbaar is voor mensen die geen woning kunnen kopen, voor wie vrije sector huurwoningen te duur zijn en die te veel […]

Continue Reading

Transformatie Cruquiusgebied

Het Cruquiusgebied, een voormalig industrie- en bedrijventerrein in Amsterdam-Oost, ondergaat in de komende jaren een flinke verandering. Amvest, de grootste grondeigenaar op het schiereiland, begint met de bouw van honderden woningen. Tegelijkertijd is het de bedoeling een deel van de bedrijvigheid in het gebied te behouden. Over de plannen in het gebied schreef ik een artikel […]

Continue Reading

Kleiner bouwen is de trend

De Amsterdamse woningcorporaties gaan de komende jaren honderden woningen toevoegen. Maar de ruime onderkomens van voor de crisis zijn definitief passé. Net als in Londen, Parijs of New York is de trend naar kleiner bouwen ingezet. Woonstichting De Key trekt dat in het extreme door; die corporatie richt zich volledig op starters en bouwt geen woningen meer […]

Continue Reading

Transformatie zorgvastgoed komt langzaam op gang

Voor Nul20 schreef ik een uitgebreid artikel over de transformatie van zorgvastgoed. Ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen. Het ombouwen van verzorgingshuizen naar individuele woningen blijkt, zeker in Amsterdam, een ingewikkelde operatie te zijn. Ook al zijn er al goede voorbeelden in de stad.  

Continue Reading

Zonnestroom loont nu ook op gestapelde bouw

Een jaar of vier geleden sprak ik Christiaan Brester voor het eerst. Hij had net iets geweldigs bedacht waarmee hij zonnestroom op gestapelde bouw niet alleen mogelijk maar ook financieel haalbaar kon maken. Want de weerbarstige Nederlandse energie-wetgeving werkte niet mee om een sluitende business case voor zonne-energie op woongebouwen mogelijk te maken. En daarvan zijn er in […]

Continue Reading

Afname goedkope voorraad particuliere woningen

Niet alleen woningcorporaties hebben sociale huurwoningen, ook particulieren hebben woningen die zij in het gereguleerde segment voor een maximale maandelijkse huur van 700 euro mogen verhuren. Voor Nul20 schreef ik een artikel over de afname van dat particuliere segment in Amsterdam in de afgelopen jaren. Dat krimpt met 2500 woningen per jaar.

Continue Reading

Tijdelijke transformatie

Tijdelijke transformatie. Dat is het nieuwe buzzwoord voor vastgoedeigenaren die nog niet goed weten wat zij met hun leegstaande eigendom moeten doen. Nu door nieuwe wetgeving veel zorgvastgoed vrij komt, zoeken eigenaren naar mogelijkheden om panden te verkopen, permanent om te bouwen of tijdelijk een andere bestemming te geven. Voor Nul20 schreef ik daar een […]

Continue Reading