Archive | Woningbouw

Wonen met zorg

Voor Stadgenoot maakte ik samen met fotograaf Xander Remkes een boekje over het zorgvastgoed van deze Amsterdamse woningcorporatie. Het boekje biedt een breed overzicht van de gebouwen waar Stadgenoot kwetsbare Amsterdammers onderdak biedt: van jongeren met psychische problemen, tot mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel en senioren die niet meer volledig zelfstandig kunnen wonen. […]

Continue Reading

De broze toekomst van de seniorenflat

Ook in de regio Amsterdam zijn er in de afgelopen decennia vele van gebouwd: woongebouwen specifiek gericht op senioren. Voor Nul20 schreef ik een artikel over het concept van de seniorenflat dat nauwelijks aan verandering onderhevig is geweest. In twee aangehaalde voorbeelden – een flat met betaalbare sociale huurwoningen in Zuidoost en een koopflat aan […]

Continue Reading

Stad van komen en gaan

CongresRedactie maakte voor Eigen Haard een online magazine naar aanleiding van de stakeholdersdialoog van die woningcorporatie dat als thema de opvang van statushouders had. In hoeverre zijn steden altijd al plekken geweest waar nieuwkomers een nieuwe toekomst op hebben kunnen bouwen? Hoe kan ingespeeld worden op de huisvesting van statushouders als er in een bepaalde periode […]

Continue Reading

Wooncoöperatie heeft geldzorgen

Wooncoöperaties bestaan al veel langer, maar sinds de nieuwe Woningwet is de wooncoöperatie een erkende woonvorm waarbij niet een individu huurt of koopt, maar individuen van het collectief huurt. Het lijkt een nuance, maar voor de voorstanders gaat het om autonomie, collectiviteit en in het verlengde daarvan betaalbaarheid op lange termijn. Hoewel de eerste wooncoöperatie sinds de […]

Continue Reading

Transformatie Cruquiusgebied

Het Cruquiusgebied, een voormalig industrie- en bedrijventerrein in Amsterdam-Oost, ondergaat in de komende jaren een flinke verandering. Amvest, de grootste grondeigenaar op het schiereiland, begint met de bouw van honderden woningen. Tegelijkertijd is het de bedoeling een deel van de bedrijvigheid in het gebied te behouden. Over de plannen in het gebied schreef ik een artikel […]

Continue Reading

Kleiner bouwen is de trend

De Amsterdamse woningcorporaties gaan de komende jaren honderden woningen toevoegen. Maar de ruime onderkomens van voor de crisis zijn definitief passé. Net als in Londen, Parijs of New York is de trend naar kleiner bouwen ingezet. Woonstichting De Key trekt dat in het extreme door; die corporatie richt zich volledig op starters en bouwt geen woningen meer […]

Continue Reading