Onderzoek

Langduriger en dieper op een onderwerp ingaan. Dat is het leuke aan onderzoek doen.

Als antropoloog deed ik dat in de Verenigde Staten over het onderwerp van zogenoemde gated communities. Dat zijn afgeschermde en bewaakte woongemeenschappen.

Bij het bureau Van Nes Research Management deed ik ruime ervaring op als beleidsonderzoeker. Daar werkte ik aan projecten over interactieve beleidsvorming, jeugdzorg, ketensamenwerking bij de politie en woonwagencentra.

En als zelfstandig onderzoeker heb ik in opdracht van 66 East, Centre for Urban Culture een onderzoek over het proces van stedelijke vernieuwing in de Indische Buurt in Amsterdam geleid. Dat onderzoek is uitgevoerd aan de hand van interviews met bewoners, politici en ondernemers, expertbijeenkomsten, debatten en documentanalyse.

Voor diverse opdrachtgevers, zoals De Beuk Organisatieadvies werkte ik mee aan onderzoek over waterbeheer, maakte ik omgevingsanalyses en schreef ik een zogenoemde contourennota voor een fusiegemeente.

Bent u op zoek naar een breed georiënteerde en ervaren kwalitatieve onderzoeker? Dan kunt u hier contact opnemen.

 

101APPLEIMG_1373