Waar blijft de verbindende visionair?

De Amsterdamse Kunstraad organiseerde op 7 februari samen met Arcam een gesprek over nut en noodzaak van een Amsterdamse stadsbouwmeester. Het college van B en W heeft in zijn coalitieakkoord opgenomen dat er een stadsbouwmeester moet komen. Waar blijft die verbindende visionair? Lees het gehele artikel hier.

Continue Reading

Zelfstandig én samen oud worden

Dát er meer geclusterde woningen voor senioren in Amsterdam moeten komen, stond tijdens de bijeenkomst ‘Gelukkig oud worden’ op 27 februari in Pakhuis de Zwijger niet ter discussie. Het ging vooral over de vraag hoe die er moeten komen en waar. Met presentaties van geslaagde voorbeelden: Akropolis, Ramses Shaffyhuis en LIFE. Lees het hele artikel […]

Continue Reading

Bouwen in het groen?

De roep om groengebieden aan te wijzen om die broodnodige nieuwe woonwijken in de Metropoolregio Amsterdam komt regelmatig terug. Wat zijn de mogelijkheden ten noorden van Amsterdam? En gaat er op korte termijn gebouwd worden in het groen? Voor Nul20 schreef ik dit stuk naar aanleiding van een bijeenkomst over dit thema.

Continue Reading

Terug naar de Akbarstraat

Voor Nul20 schreef ik een recensie over het prachtige tweeluik Terug naar de Akbarstraat van Gülsah Dogan en Felix Rottenberg. Laatstgenoemde keert na bijna twintig jaar terug naar de Kolenkitbuurt die gold als ‘de slechtste wijk van Nederland’. Lees de recensie hier.

Continue Reading

Duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzaam Goeree-Overflakkee won in november de SKG Award voor duurzame gebiedsontwikkeling. Overheden, natuurorganisaties en agrariërs kwamen namelijk tot een gezamenlijk plan. Ik schreef een reportage over geven, nemen en een beetje geluk. Lees het gehele artikel op de website van gebiedsontwikkeling.nu.

Continue Reading

Opgavegericht werken

Veenendaal begon een experiment met opgavegericht werken. Dit met het idee om grote thema’s waar de gemeente iets mee moet of wil, beter aan te kunnen. Zo verwacht Veenendaal veel effectiever te werk te gaan. Dit is niet de enige gemeente die werken vanuit ‘de lijn’ wil vervangen door ‘de maatschappelijke vraag’. Lees het hele […]

Continue Reading

De regio krijgt vorm

Voor Ruimte + Wonen interviewde ik samen met Annemiek Rijckenberg de directeur van U10, het regionale netwerk van lokale overheden rond de stad Utrecht. Wat is de democratische legitimiteit van de regio? Hoe wordt voorkomen dat een extra bestuurslaag ontstaat? De regio wordt als entiteit steeds belangrijker in ruimtelijk Nederland en is het thema van […]

Continue Reading

Amsterdam zet in op de wooncoöperatie

Met een ambitieus actieplan wil de gemeente Amsterdam de wooncoöperatie een stevige impuls geven. De hoofdstedelijke woningmarkt moet over twintig jaar voor tien procent uit wooncoöperaties bestaan, goed voor 40.000 woningen. Volgens wethouder Laurens Ivens draagt dat bij aan een socialere stad: betaalbare woningen en nieuwe gemeenschappen. Heeft dat kans van slagen? Lees het hele […]

Continue Reading

Nudging

Nudging biedt gemeenten nieuwe mogelijkheden het gedrag van burgers te sturen. Om ze vaker te laten fietsen, bijvoorbeeld, of de opkomst bij gesprekken met de sociale dienst te verhogen. Lees het hele artikel over wat nudging is en de manier waarop overheden nudging inzetten in Binnenlands Bestuur

Continue Reading