Archive | Binnenlands Bestuur

Jonge ambtenaar bezorgt manager hoofdbrekens

Steeds meer overheidsmanagers worstelen met de vraag hoe om te gaan met de nieuwe generatie jonge ambtenaren. Dat stellen opleidingsinstituten voor met name leidinggevenden in de publieke sector. Jongeren van de generatie Z willen meteen kunnen meepraten, zegt Dierckx. ‘En niet alleen dat, ze willen ook voor vol aangezien worden, vragen een veilige omgeving waarbinnen […]

Continue Reading

Opgavegericht werken

Veenendaal begon een experiment met opgavegericht werken. Dit met het idee om grote thema’s waar de gemeente iets mee moet of wil, beter aan te kunnen. Zo verwacht Veenendaal veel effectiever te werk te gaan. Dit is niet de enige gemeente die werken vanuit ‘de lijn’ wil vervangen door ‘de maatschappelijke vraag’. Lees het hele […]

Continue Reading

Nudging

Nudging biedt gemeenten nieuwe mogelijkheden het gedrag van burgers te sturen. Om ze vaker te laten fietsen, bijvoorbeeld, of de opkomst bij gesprekken met de sociale dienst te verhogen. Lees het hele artikel over wat nudging is en de manier waarop overheden nudging inzetten in Binnenlands Bestuur

Continue Reading

Lokale referenda

Het referendum op gemeentelijk niveau is een goed functionerend en regelmatig gebruikt instrument. Dat blijkt uit promotieonderzoek aan Tilburg University. Volgens promovendus Koen van der Krieken is er genoeg reden om het referendum als instrument in de lokale politiek als succesvol te beschouwen. Sinds de eerste tussentijdse volksraadpleging in Hillegom in 1906, hebben nog eens […]

Continue Reading

Gemeenten geven markt uit handen

Steeds meer gemeenten gaan over tot verzelfstandiging van de warenmarkten die binnen hun grenzen gehouden worden. De gedachte daarbij is dat het organiseren van markten niet bij de kerntaak van de lokale overheid past en dat marktkooplieden dit beter zelf kunnen organiseren. Lees het gehele artikel in Binnenlands Bestuur.

Continue Reading

Gissen naar effect scholing ambtenaren

Wat is het effect van alle opleidingen en cursussen die ambtenaren jaarlijks volgen? Voor Binnenlands Bestuur maakte ik een rondgang langs enkele grote en kleine gemeenten in het land. Waar sommige gemeenten, hoe ingewikkeld ook, proberen effecten in kaart te brengen, hebben andere gemeenten daar geen enkel oog voor.

Continue Reading

Onderzoek ‘Joodse erfpacht’

Voor Binnenlands Bestuur schreef ik een artikel over de Joodse erfpachtkwestie. Joden die na de Tweede Wereldoorlog het geluk hadden dat zij de genocide van de nazi’s hadden overleefd, werden onder meer in Amsterdam aangeslagen voor niet betaalde erfpacht. In de hoofdstad en in Den Haag is hiernaar onderzoek gedaan en is er een regeling […]

Continue Reading

Zelfbeheer in Zuidoost

Voor Binnenlands Bestuur schreef ik een artikel over zelfbeheer in het Paasheuvelweggebied in Amsterdam Zuidoost. ‘Je ziet dat mensen en bedrijven meer verantwoordelijkheid voor hun omgeving nemen als het stadsdeel dat, onder voorwaarden, aan hen toevertrouwt.’ Lees het artikel hier.  

Continue Reading