Archive | CongresRedactie

Jaarmagazine Stadgenoot

Samen met Congresredactie-partner Bert Pots schreef ik de artikelen voor het jaarmagazine van Stadgenoot. Welke thema’s vindt Stadgenoot in de komende jaren urgent? In het magazine staan onder meer artikelen over aardgasvrij Amsterdam, over de omgang met mensen die verward gedrag vertonen en wordt een aantal projecten van Stadgenoot in beeld gebracht. Het magazine is […]

Continue Reading

Stad van komen en gaan

CongresRedactie maakte voor Eigen Haard een online magazine naar aanleiding van de stakeholdersdialoog van die woningcorporatie dat als thema de opvang van statushouders had. In hoeverre zijn steden altijd al plekken geweest waar nieuwkomers een nieuwe toekomst op hebben kunnen bouwen? Hoe kan ingespeeld worden op de huisvesting van statushouders als er in een bepaalde periode […]

Continue Reading

Online magazine over De Ontmoeting

CongresRedactie maakte een online magazine over De Ontmoeting, het jaarlijkse symposium van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). De AFWC agendeerde vijf verschillende maar even urgente thema’s die tijdens de bijeenkomst in werksessies besproken werden. Het ging tijdens De Ontmoeting over bewonersnetwerken, armoede, huisvesting en integratie van statushouders, samenwerking met de markt en regisserend opdrachtgeverschap.  Het online […]

Continue Reading

Gemengd wonen

Als kopers en huurders in één blok samenwonen, hoe gaat dat dan? De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) liet door Raymond Frederiks onderzoek doen naar menging in woonblokken. Doordat woningcorporaties in de afgelopen jaren duizenden bestaande woningen hebben verkocht, ontstaan immers steeds meer gemengde woonblokken. Uit een vijftal cases blijkt dat dat gemengde wonen best goed […]

Continue Reading

Duurzaam samen onderhouden

Hoe kunnen vastgoedeigenaren samen met onderhoudsbedrijven de kwaliteit op peil houden tegen lagere kosten? En hoe kan dat onderhoud op duurzame wijze plaatsvinden? Dat vraagt om nieuwe verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. CongresRedactie maakte het online magazine Duurzaam samen onderhouden voor Stadgenoot en de partners waar de woningcorporatie op een nieuwe manier mee samenwerkt. De zogenoemde co-makers. […]

Continue Reading

Vraaggestuurde gebiedsontwikkeling

CongresRedactie deed onlangs verslag van de Conferentie Oosterwold. Oosterwold is een 4300 hectare groot gebied tussen Almere en Zeewolde dat aan de hand van een beperkt aantal regels vraaggericht ontwikkeld wordt. Initiatiefnemers – zowel toekomstige bewoners als ontwikkelaars als bijvoorbeeld milieuorganisaties – ontwikkelen hun eigen stuk grond. Zij bouwen niet alleen hun eigen woning, maar geven het gehele […]

Continue Reading

CongresRedactie

Bert Pots en ik zijn eigenaar van CongresRedactie waarvan de website nu klaar is. Organisaties, overheden en bedrijven, die de opbrengst van een congres, meeting of conferentie willen vasthouden en willen delen, kunnen CongresRedactie inhuren. Wij maken die kennis met behulp van journalistieke verslagen en online magazines op een aantrekkelijke manier toegankelijk. Meer informatie is te vinden op de website […]

Continue Reading