Archive | Duurzaamheid

Groeipijn in de energietransitie

Het kost netbeheerders moeite om alle plannen voor de productie van groene stroom in Noordoost Nederland in te passen. Is dit onvermijdelijke groeipijn in de energietransitie? Voor Energie+ interviewde ik Han Slootweg, directeur netstrategie bij netbeheerder Enexis en part-time hoogleraar Smart Grids aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Continue Reading

Modeldorp van aardgas af

Voor Energie+ schreef ik over het modernistische dorp Nagele in de Noordoostpolder, dat is aangewezen als een van de zevenentwintig nationale proeftuinprojecten om duurzame alternatieven voor aardgas uit te proberen. In Nagele wordt de techniek van een lokaal warmtenet met warmteopslag onder de grond voor een woonwijk ingezet.

Continue Reading

Circulair complex avant la lettre

Als de plannen van projectontwikkelaar AM voor de transformatie van de Bijlmerbajes naar het Bajes Kwartier uitgevoerd worden zoals ze onlangs gepresenteerd zijn, dan is de het voormalige huis van bewaring een circulair complex avant la lettre. Liefst 98 procent van de bekendste gevangenis van Nederland wordt hergebruikt in de nieuwe autoluwe en duurzame stadswijk. […]

Continue Reading

Ruimtelijke adaptatie

Voor gebiedsontwikkeling.nu schreef ik een stuk over ruimtelijke adaptatie. Hoe kunnen gebieden met vitale functies zo ingericht worden dat ze in het geval van een mogelijke toekomstige overstroming minder schade oplopen? Het staat bij overheden en bedrijven in Nederland nog te weinig op de agenda. Reden om in september het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie uit […]

Continue Reading

Restwarmte voor oude woningvoorraad

We moeten van het aardgas af, uiterlijk in 2050. Maar hoe gaan we straks ons huis verwarmen? Warmtenetten lijken daarbij een belangrijke rol te gaan spelen, ondanks alle bezwaren over de fossiele bronnen van restwarmte, de monopoliepositie van de leveranciers en het centralistische systeem. De Metropoolregio Amsterdam zet echter in op een forse uitbreiding van […]

Continue Reading

Duurzaamheid als klassenkwestie

Volgens sociaal wetenschapper Shivant Jhagroe is verduurzaming van de stad nog te veel een aangelegenheid van een hoogopgeleide voorhoede. Voor Het Parool interviewde ik hem naar aanleiding van zijn onderzoeksconclusies. Het artikel is hier te lezen.  

Continue Reading

Klimaatrecht is hard nodig

Jaap Spier, onlangs benoemd tot hoogleraar Law and Global Challenges aan de Universiteit van Amsterdam, houdt zich al langere tijd bezig met klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Zo was hij één van de initiatiefnemers van de Oslo Principles die volgens velen de onderlegger vormden voor het Klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs gesloten werd. Momenteel werkt hij […]

Continue Reading

Werken aan comfortabele en gezonde gebouwen

Eneco en Simaxx werken samen aan het verduurzamen van met name grote gebouwen, zoals kantoren en ziekenhuizen. Juist daar is een wereld te winnen, want de gebouwde omgeving is goed voor ongeveer dertig procent van de mondiale CO2-uitstoot. Voor het blad Locus, een bijlage bij het Financieele Dagblad, en onder redactie van PropertyNL, sprak ik met Dick […]

Continue Reading

Duurzaam samen onderhouden

Hoe kunnen vastgoedeigenaren samen met onderhoudsbedrijven de kwaliteit op peil houden tegen lagere kosten? En hoe kan dat onderhoud op duurzame wijze plaatsvinden? Dat vraagt om nieuwe verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. CongresRedactie maakte het online magazine Duurzaam samen onderhouden voor Stadgenoot en de partners waar de woningcorporatie op een nieuwe manier mee samenwerkt. De zogenoemde co-makers. […]

Continue Reading

Zonnestroom loont nu ook op gestapelde bouw

Een jaar of vier geleden sprak ik Christiaan Brester voor het eerst. Hij had net iets geweldigs bedacht waarmee hij zonnestroom op gestapelde bouw niet alleen mogelijk maar ook financieel haalbaar kon maken. Want de weerbarstige Nederlandse energie-wetgeving werkte niet mee om een sluitende business case voor zonne-energie op woongebouwen mogelijk te maken. En daarvan zijn er in […]

Continue Reading