Archive | Infrastructuur

Omgevingsmanagement werpt vruchten af

Volgens Theo van de Gazelle, plaatsvervangend directeur-generaal bij Rijkswaterstaat, doet het imago van RWS als ‘staat in de staat’ geen recht meer aan de realiteit. Een jaar of tien geleden is veel meer de interactie met stakeholders gezocht.  Van de Gazelle claimt zelfs dat Rijkswaterstaat het omgevingsmanagement heeft bedacht. Duidelijk is in ieder geval dat de […]

Continue Reading

Groeidiamant Amsterdam

Volgens Zef Hemel, bijzonder hoogleraar grootstedelijke vraagstukken aan de UvA, moeten we in Nederland af van de beperkte blik op ons kleine landje. Om mee te doen in de wereld heeft Nederland een metropool nodig, een stad van minimaal twee miljoen inwoners. Dan ontstaat voldoende massa voor innovatie, wat weer interessant is voor internationale investeerders. Volgens Hemel heeft in Nederland […]

Continue Reading

‘flexibiliteit is een groot thema binnen de infrastructuur’

Voor OTAR, vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastructuur, interviewde ik Majorie Jans. Jans geeft leiding aan De Bouwcampus waar opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen werken aan innovatie in de bouwwereld. Volgens Jans is één van de grote uitdagingen een flexibele infrastructuur die op nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, zoals de zelfsturende auto, in kan spelen. Het hele interview is […]

Continue Reading