Archive | Nieuw Amsterdam

New Europe

Liefst twee magazines brengt Pakhuis de Zwijger uit tijdens de City Makers Summit. Deze alternatieve Europese top tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU, is bedoeld om stadsmakers uit heel Europa samen te brengen en een gezamenlijke agenda te formuleren. Voor New Europe #1 mocht ik een artikel schrijven over armoede. Eén van de officiële speerpunten […]

Continue Reading

De tussenmaat

Nu de woningmarkt in Amsterdam weer flink is aangetrokken en de gemeente nieuwe grond uitgeeft, is discussie ontstaan over de manier waarop dat moet gebeuren. De gemeente wil alle soorten ontwikkelaars – van zelfbouwers tot grote partijen – een kans geven te bouwen in de stad. Maar de kleine partijen die tijdens de crisis wél gebouwd hebben voelen […]

Continue Reading

Nieuw Amsterdam #5

Voor de vijfde editie van Nieuw Amsterdam, het tijdschrift van Pakhuis de Zwijger, schreef ik twee artikelen. Met Leon Bobbe van Woningstichting De Key sprak ik over de woningcorporatie van de 21e eeuw en in een overzichtsartikel wordt duidelijk dat zelfbouw in Amsterdam steeds meer gemeengoed wordt. Beide stukken zijn hier te lezen.  

Continue Reading