Archive | Onderzoek

Wat doet cafeïne met onze hersenen?

Wat doet cafeïne precies met onze hersenen? Amber Kerkhofs, neurowetenschapper aan de Vrije Universiteit, deed onderzoek naar de werking van de stof, waarvan nog niet precies bekend was wat die in de hersenen doet. Zonder overmatig gebruik, kent cafeïne volgens haar overigens louter positieve effecten. Het artikel naar aanleiding van het onderzoek van Kerkhofs, dat […]

Continue Reading

Deurwaarders met sociaal gezicht

Deurwaarders staan onder steeds grotere druk om snel schulden te innen, terwijl zij steeds vaker te maken krijgen met mensen die hun achterstallige betalingen echt niet kunnen betalen. Marjolein Odekerken deed onderzoek naar de opvallende stijging van meldingen van geweld tegen deurwaarders. Zij komt tot de aanbeveling om de sociale taak die deurwaarders oorspronkelijk hadden, […]

Continue Reading

Zo moeder, zo kinderen

Kinderen van moeders die voor hun zwangerschap te maken hebben met overgewicht, hebben een grotere kans ook zwaarder dan gemiddeld te worden. Dat geldt met name voor meisjes. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Adriëtte Oostvogels op basis van gegevens uit de meerjarige ABCD-studie onder achtduizend Amsterdamse kinderen. Een verklaring voor het verband tussen zwaarlijvigheid tussen […]

Continue Reading

Klimaatrecht is hard nodig

Jaap Spier, onlangs benoemd tot hoogleraar Law and Global Challenges aan de Universiteit van Amsterdam, houdt zich al langere tijd bezig met klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Zo was hij één van de initiatiefnemers van de Oslo Principles die volgens velen de onderlegger vormden voor het Klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs gesloten werd. Momenteel werkt hij […]

Continue Reading

Verandering door de tijd is niet erg

Voor Het Parool interviewde ik Klaas Jan van den Berg, bijzonder hoogleraar natuurwetenschappelijke aspecten van conservering en restauratie van roerend cultureel erfgoed aan de Universiteit van Amsterdam. Een ingewikkeld vakgebied waarbij naast allerlei morele kwesties die bij restauratie van schilderijen spelen (in hoeverre verandert een kunstwerk door dat te restaureren?) ook heel complexe chemische processen […]

Continue Reading

Zelfrijdende auto’s zijn nog niet comfortabel

De ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen heeft een vlucht genomen. Hoewel de complexiteit van de stedelijke omgeving nog een grote uitdaging is, wordt de zelfrijdende auto veelal gepresenteerd als een voertuig waar je tijdens het rijden een boek kunt lezen, kantoor kunt houden of zelfs een dutje kunt doen. Toch is dat vooralsnog een te rooskleurig beeld. Voor Otar […]

Continue Reading

Falen is je eigen schuld

Succes wordt toegeschreven aan talent en inspanning; falen aan onvermogen. Voor New Scientist interviewde ik sociologe Judith Elshout naar aanleiding van haar promotie over het zelfrespect van werklozen. Het is een interessant onderzoek naar de manier waarop werklozen die graag willen werken omgaan met hun situatie. Aan de ene kant voelen zij zich buitengesloten en keren […]

Continue Reading

Klik met de leraar

Leraren moeten niet alleen inhoudelijk sterk zijn en een klas kunnen ‘managen’. Volgens onderwijspedagoge Helma Koomen is de band tussen docent en individuele leerling net zo belangrijk. Leraren die, ondanks hun volle werkdagen, investeren in de relatie met hun leerlingen hebben daar profijt van. Niet alleen slagen docenten er dan in een betere band met […]

Continue Reading

Innovatieve steden

Op wat voor manier kan innovatie in steden zo goed mogelijk gedijen? Vraagt iedere vorm van innovatie eenzelfde omgeving? Wat voor gebouwen en stedelijke mix zijn aantrekkelijk voor het ontwikkelen van nieuwe concepten of specialistisch onderzoek? Voor het Urban Land Institute Nederland schreef ik een artikel naar aanleiding van het onderzoek dat onderzoeker Greg Clark naar steden en innovatie doet. […]

Continue Reading