Archive | Otar

Zelfrijdende auto’s zijn nog niet comfortabel

De ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen heeft een vlucht genomen. Hoewel de complexiteit van de stedelijke omgeving nog een grote uitdaging is, wordt de zelfrijdende auto veelal gepresenteerd als een voertuig waar je tijdens het rijden een boek kunt lezen, kantoor kunt houden of zelfs een dutje kunt doen. Toch is dat vooralsnog een te rooskleurig beeld. Voor Otar […]

Continue Reading

Omgevingsmanagement werpt vruchten af

Volgens Theo van de Gazelle, plaatsvervangend directeur-generaal bij Rijkswaterstaat, doet het imago van RWS als ‘staat in de staat’ geen recht meer aan de realiteit. Een jaar of tien geleden is veel meer de interactie met stakeholders gezocht.  Van de Gazelle claimt zelfs dat Rijkswaterstaat het omgevingsmanagement heeft bedacht. Duidelijk is in ieder geval dat de […]

Continue Reading

Groeidiamant Amsterdam

Volgens Zef Hemel, bijzonder hoogleraar grootstedelijke vraagstukken aan de UvA, moeten we in Nederland af van de beperkte blik op ons kleine landje. Om mee te doen in de wereld heeft Nederland een metropool nodig, een stad van minimaal twee miljoen inwoners. Dan ontstaat voldoende massa voor innovatie, wat weer interessant is voor internationale investeerders. Volgens Hemel heeft in Nederland […]

Continue Reading

‘flexibiliteit is een groot thema binnen de infrastructuur’

Voor OTAR, vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastructuur, interviewde ik Majorie Jans. Jans geeft leiding aan De Bouwcampus waar opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen werken aan innovatie in de bouwwereld. Volgens Jans is één van de grote uitdagingen een flexibele infrastructuur die op nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, zoals de zelfsturende auto, in kan spelen. Het hele interview is […]

Continue Reading

Hinder voor werkgelegenheid

De kans is groot dat over een paar jaar menig zonvakantie in de Flevopolder begint. Lelystad Airport verandert van een regionaal vliegveld voor recreanten in een serieus klinkende ‘internationale leisure airport’. Vergelijkbaar met de luchthaven in Eindhoven, die overigens ook verder mag groeien ondanks de geluidshinder die omliggende gemeenten ervaren. Uitbreiding van het aantal vliegbewegingen is nodig om concurrerend […]

Continue Reading

Infrastructurele projecten kunnen stuk beter

De Delftse emeritus hoogleraar Hennes de Ridder is één van de bekende criticasters van de manier waarop Rijkswaterstaat grote projecten uitbesteedt. Alle risico’s liggen tegenwoordig bij de bouwende partijen en dat kan tot grote problemen leiden, zoals in het geval van Ballast Nedam met de verbreding van de A15 bij Rotterdam. De Ridder roept al langere tijd dat de risico’s die de […]

Continue Reading

Zelfrijdende auto’s kans voor krimpgebieden?

Zelfrijdende auto’s staan vol in de belangstelling. Volgens Henry Meijdam, voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, kan de autonoom sturende automobiel de ruimtelijke inrichting van Nederland zelfs ingrijpend veranderen. Met de auto rijden krijgt een heel andere betekenis en de reistijd kan gebruikt worden om te werken of juist om te ontspannen. Daardoor wordt het aantrekkelijker […]

Continue Reading

Ruimtelijke kwaliteit legt het te vaak af

Rients Dijkstra, Rijksadviseur Infrastructuur en Stad, vindt dat de ruimtelijke kwaliteit het bij grote infrastructurele projecten in Nederland te vaak aflegt. “Ik vraag mij dan af of een paar procent minder veiligheid in verhouding staat tot een betere inpassing van een tunnel of spoortraject in het landschap. Het spelen van de veiligheidskaart is vaak een […]

Continue Reading