Archive | Ruimte + Wonen

De regio krijgt vorm

Voor Ruimte + Wonen interviewde ik samen met Annemiek Rijckenberg de directeur van U10, het regionale netwerk van lokale overheden rond de stad Utrecht. Wat is de democratische legitimiteit van de regio? Hoe wordt voorkomen dat een extra bestuurslaag ontstaat? De regio wordt als entiteit steeds belangrijker in ruimtelijk Nederland en is het thema van […]

Continue Reading

Provincie is geen pinautomaat

Voor het vakblad Ruimte + Wonen schreef ik een artikel over de aanpak die de provincie Overijssel hanteert om de binnensteden in de provincie te versterken. Essentie van die aanpak is dat de provincie de lokale energie van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ondersteunt met kennis. En met financiële middelen. Het artikel is hier te […]

Continue Reading

Inclusief ontwikkelen

Voor het vakblad Ruimte + Wonen schreef ik een reportage over het project ParkEntree in Schiedam, een voorbeeld van inclusief ontwikkelen. Het artikel is hier te lezen. De voormalige vakbladen S+RO en Tijdschrift voor de Volkshuisvesting zijn sinds 2017 samengegaan onder de nieuwe titel Ruimte + Wonen.

Continue Reading