Archive | Woningbouw

In mooie intenties kunnen we niet wonen

Op verzoek van de Brugkrant schreef ik in maart 2020 een analyse van de Amsterdamse woningmarkt. “Dat Amsterdam onverminderd populair is als vestigingslocatie, is een understatement. Het aantal inwoners groeit gestaag. Aan het eind van dit jaar zijn we met 883.000 Amsterdammers en over een jaar of tien tikken we volgens de prognoses het miljoen aan. En […]

Continue Reading

Te hoge parkeernormen

Ontwikkelaar BPD deed onderzoek naar parkeernormen die gemeenten opleggen en de invloed die parkeereisen hebben op de betaalbaarheid van woningen in stedelijke gebieden. Uit het onderzoek blijkt dat vooral de normen voor binnenstedelijke projecten veel hoger liggen dan het feitelijke gebruik, waardoor dure parkeergarages voor leegstand gebouwd worden. Voor NAW magazine van BPD schreef ik […]

Continue Reading

Meer sociale huurwoningen

Voor de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties deed ik verslag van hun Jaarbijeenkomst 2018. Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst presenteert de AFWC een veelheid aan cijfers over wonen in Amsterdam. Van het aantal verhuurde eenheden tot bouwproductie van woningcorporaties. Opvallend in 2018: de jarenlange daling van het aantal sociale huurwoningen in Amsterdam is gestopt. Het verslag van […]

Continue Reading

Circulair complex avant la lettre

Als de plannen van projectontwikkelaar AM voor de transformatie van de Bijlmerbajes naar het Bajes Kwartier uitgevoerd worden zoals ze onlangs gepresenteerd zijn, dan is de het voormalige huis van bewaring een circulair complex avant la lettre. Liefst 98 procent van de bekendste gevangenis van Nederland wordt hergebruikt in de nieuwe autoluwe en duurzame stadswijk. […]

Continue Reading

Restwarmte voor oude woningvoorraad

We moeten van het aardgas af, uiterlijk in 2050. Maar hoe gaan we straks ons huis verwarmen? Warmtenetten lijken daarbij een belangrijke rol te gaan spelen, ondanks alle bezwaren over de fossiele bronnen van restwarmte, de monopoliepositie van de leveranciers en het centralistische systeem. De Metropoolregio Amsterdam zet echter in op een forse uitbreiding van […]

Continue Reading

Wonen met zorg

Voor Stadgenoot maakte ik samen met fotograaf Xander Remkes een boekje over het zorgvastgoed van deze Amsterdamse woningcorporatie. Het boekje biedt een breed overzicht van de gebouwen waar Stadgenoot kwetsbare Amsterdammers onderdak biedt: van jongeren met psychische problemen, tot mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel en senioren die niet meer volledig zelfstandig kunnen wonen. […]

Continue Reading

De broze toekomst van de seniorenflat

Ook in de regio Amsterdam zijn er in de afgelopen decennia vele van gebouwd: woongebouwen specifiek gericht op senioren. Voor Nul20 schreef ik een artikel over het concept van de seniorenflat dat nauwelijks aan verandering onderhevig is geweest. In twee aangehaalde voorbeelden – een flat met betaalbare sociale huurwoningen in Zuidoost en een koopflat aan […]

Continue Reading

Stad van komen en gaan

CongresRedactie maakte voor Eigen Haard een online magazine naar aanleiding van de stakeholdersdialoog van die woningcorporatie dat als thema de opvang van statushouders had. In hoeverre zijn steden altijd al plekken geweest waar nieuwkomers een nieuwe toekomst op hebben kunnen bouwen? Hoe kan ingespeeld worden op de huisvesting van statushouders als er in een bepaalde periode […]

Continue Reading

Wooncoöperatie heeft geldzorgen

Wooncoöperaties bestaan al veel langer, maar sinds de nieuwe Woningwet is de wooncoöperatie een erkende woonvorm waarbij niet een individu huurt of koopt, maar individuen van het collectief huurt. Het lijkt een nuance, maar voor de voorstanders gaat het om autonomie, collectiviteit en in het verlengde daarvan betaalbaarheid op lange termijn. Hoewel de eerste wooncoöperatie sinds de […]

Continue Reading