Deurwaarders met sociaal gezicht

Deurwaarders staan onder steeds grotere druk om snel schulden te innen, terwijl zij steeds vaker te maken krijgen met mensen die hun achterstallige betalingen echt niet kunnen betalen. Marjolein Odekerken deed onderzoek naar de opvallende stijging van meldingen van geweld tegen deurwaarders. Zij komt tot de aanbeveling om de sociale taak die deurwaarders oorspronkelijk hadden, in ere te herstellen. België is met een sociaal protocol en veel minder gemelde incidenten, een gidsland. Volgens Odekerken is het van belang dat schuldenaren zich meer gehoord voelen, wat tot minder agressie tegen deurwaarders zou leiden. Voor Het Parool interviewde ik Odekerken over haar promotieonderzoek.