Gissen naar effect scholing ambtenaren

Wat is het effect van alle opleidingen en cursussen die ambtenaren jaarlijks volgen? Voor Binnenlands Bestuur maakte ik een rondgang langs enkele grote en kleine gemeenten in het land. Waar sommige gemeenten, hoe ingewikkeld ook, proberen effecten in kaart te brengen, hebben andere gemeenten daar geen enkel oog voor.