Gouden Piramide

Voor het jaarboek van de Gouden Piramide schreef ik een artikel over zorgvastgoed. De aanleiding daarvoor was de uiteindelijke winnaar van deze rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap: Xenia, het hospice voor jongeren in Leiden. Het prachtig in de binnenstad ingepaste witte gebouw is een particulier initiatief. De jury, onder leiding van rijksbouwmeester Floris Alkemade, vroeg zich af in hoeverre particuliere initiatieven de leemte kunnen vullen nu de overheid zich steeds verder terugtrekt, in dit geval, op het gebied van zorg. En, niet onbelangrijk, welke partijen daar dan in investeren.

 

2016-11-30-00-23-50