Leven na de HA?

De Huurdersvereniging Amsterdam moet opnieuw uitgevonden worden. Ooit gold de rol van de HA in Amsterdam als voorbeeld voor andere steden, maar een opeenstapeling van financiële en organisatorische problemen leidde tot het einde van de huurdersorganisatie. Voor Nul20 schreef ik een verhaal over de vraag hoe het verder moet met huurdersvertegenwoordiging in Amsterdam. Het artikel is hier te lezen.