New Europe

Liefst twee magazines brengt Pakhuis de Zwijger uit tijdens de City Makers Summit. Deze alternatieve Europese top tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU, is bedoeld om stadsmakers uit heel Europa samen te brengen en een gezamenlijke agenda te formuleren. Voor New Europe #1 mocht ik een artikel schrijven over armoede. Eén van de officiële speerpunten in het Europese beleid waar nog veel werk te verrichten is. Het aantal Europeanen dat in armoede leeft is de laatste jaren toegenomen in plaats van afgenomen. Voor het magazine New Amsterdam #9 schreef ik een artikel over de Europese stadmakersbeweging die medewerkers van de Zwijger proberen aan te jagen, op een zelfde manier zoals Pakhuis de Zwijger dat ook in Amsterdam gedaan heeft.  


IMG_3478IMG_3480