Onderzoek ‘Joodse erfpacht’

Voor Binnenlands Bestuur schreef ik een artikel over de Joodse erfpachtkwestie. Joden die na de Tweede Wereldoorlog het geluk hadden dat zij de genocide van de nazi’s hadden overleefd, werden onder meer in Amsterdam aangeslagen voor niet betaalde erfpacht. In de hoofdstad en in Den Haag is hiernaar onderzoek gedaan en is er een regeling voor financiële compensatie getroffen, in Rotterdam loopt dit traject nog. Het Centraal Joods Overleg heeft de VNG opgeroepen om alle gemeenten te vragen of zij vergelijkbare onderzoeken willen overwegen. Het artikel is hier te lezen.