Onzekere toekomst atelierwoning

Voor Nul20 schreef ik in het voorjaar van 2019 een artikel over de zorgen die er bij huurdersverenigingen bestaan over de voorraad atelierwoningen en zelfstandige ateliers in Amsterdam. Na een rondgang blijkt dat het moeilijk is om daar grip op te krijgen. Corporaties neigen er bovendien naar de schaarse atelierwoningen die vrijkomen voortaan tijdelijk te verhuren.