Productieve stad

Europan is een tweejaarlijkse competitie voor jonge architecten. Zij kunnen voorstellen indienen voor concrete locaties die door gemeenten zijn voorgedragen. Voor de veertiende editie heeft de Nederlandse organisatie in samenspraak met de gemeente Amsterdam gekozen voor vijf locaties in de hoofdstad. Voor Europan NL schreef ik een inleiding over Amsterdam, maakte ik beschrijven van de locaties Sluisbuurt, H-Buurt, Piarcoplein, Transformatorweg en Papaverdriehoek en beschreef ik de opgaven die op iedere locatie spelen. Extra aandacht in de deze Europan competitie is er voor de productieve stad. Op welke manier kan werken geïntegreerd worden met andere functies zoals wonen? In iedere locatie worden daarbij verschillende accenten gelegd.