Provincie is geen pinautomaat

Voor het vakblad Ruimte + Wonen schreef ik een artikel over de aanpak die de provincie Overijssel hanteert om de binnensteden in de provincie te versterken. Essentie van die aanpak is dat de provincie de lokale energie van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ondersteunt met kennis. En met financiële middelen. Het artikel is hier te lezen.