Redactioneel

Naast mijn werk als schrijvend journalist en onderzoeker, doe ik ook ander tekstwerk zoals eindredactie en verslaglegging van verschillende soorten bijeenkomsten. 

Gebiedsontwikkeling.nu. Sinds 2020 ben ik hoofdredacteur van dit online platform dat kennis over gebiedsontwikkeling deelt met een breder publiek. Naast het (mede) bepalen van de inhoudelijke en journalistieke koers, het begeleiden van gastauteurs, het doen van eindredactie en het verbeteren van de structuur van de organisatie, schrijf ik ook voor dit online platform. Over uiteenlopende onderwerpen als de rechtvaardige stad, natuurinclusieve gebiedsontwikkeling, de invloed van de coronapandemie op de stad van de toekomst en de manier waarop de grote ruimtelijke opgaven in Nederland opgepakt kunnen worden.

Ruimte + Wonen. In 2019 was ik coördinerend vakredacteur voor vakblad Ruimte + Wonen, een uitgave van Aeneas Media. Voor Ruimte + Wonen, heb ik samen met de redactie, vier papieren edities gemaakt met de volgende thema’s: De balans van het wonen, landschap en onbehagen, de gulden middenhuur en Regio volgt functie. De magazines zijn – achter een betaalmuur – te vinden op de website van Ruimte + Wonen. Artikelen van mijn hand zijn hier te vinden.

Energie+. In 2019 was ik eveneens hoofdredacteur van Energie+, ook een uitgave van Aeneas Media. Dit vakblad richt zich op de energietransitie in de wijk. Artikelen van mijn hand voor Energie+ zijn hier te vinden.

CongresRedactie. Van 2014 tot de zomer van 2019 was ik mede-eigenaar van CongresRedactie. Bert Pots zet CongresRedactie voort en maakt online magazines voor organisaties, overheden en bedrijven die de opbrengst van een congres, meeting of conferentie willen vasthouden en willen delen. CongresRedactie maakt die kennis toegankelijk. Hier vindt u enkele voorbeelden van de online magazines die CongresRedactie gemaakt heeft. Daarnaast hebben Bert Pots en ik in de afgelopen jaren het jaarmagazine van woningcorporatie Stadgenoot gemaakt, hier vindt u de editie van 2019 over kwetsbare buurten en kwetsbare bewoners.

Als (eind)redacteur ben ik onder meer actief geweest voor Europan NLTechniekTalent.nuHuurdersvereniging Amsterdam, ZB Communicatie & Media en International New Town Institute (INTI). Het gaat daarbij om teksten voor print, websites en apps.

Verslagen van focusgroepen, inspraakavonden en expertbijeenkomsten maakte ik bijvoorbeeld voor het Urban Land Institute, voor diverse gemeenten in samenwerking met De Beuk Organisatieadvies, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en Mobiel Projectbureau OpTrek