Restwarmte voor oude woningvoorraad

We moeten van het aardgas af, uiterlijk in 2050. Maar hoe gaan we straks ons huis verwarmen? Warmtenetten lijken daarbij een belangrijke rol te gaan spelen, ondanks alle bezwaren over de fossiele bronnen van restwarmte, de monopoliepositie van de leveranciers en het centralistische systeem. De Metropoolregio Amsterdam zet echter in op een forse uitbreiding van warmtenetten. Vooral voor de oudere bestaande woningvoorraad moet restwarmte een aanzienlijke verbetering op het gebied van CO2-uitstoot opleveren. Bovendien wordt gewerkt aan netten met meerdere leveranciers en het aanhaken van meer duurzame bronnen. Het grootste probleem vooralsnog? Investeringen in regionale infrastructuur en vooral de lage gasprijs. Voor Nul20 maakte ik de balans op. Lees het artikel hier.