Ruimtelijke adaptatie

Voor gebiedsontwikkeling.nu schreef ik een stuk over ruimtelijke adaptatie. Hoe kunnen gebieden met vitale functies zo ingericht worden dat ze in het geval van een mogelijke toekomstige overstroming minder schade oplopen? Het staat bij overheden en bedrijven in Nederland nog te weinig op de agenda. Reden om in september het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie uit te brengen. Het moet regio’s in Nederland helpen zich ruimtelijk beter voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Het Amsterdamse havengebied Westpoort is een van de voorloperprojecten. Voor gebiedsontwikkeling.nu beschreef ik wat de stand van zaken van dat project is, wat de voorlopige resultaten zijn en waar de partijen tegenaan lopen.