Stadslicht over de betekenis van de brug

Alleen Amsterdam telt al meer dan 1800 bruggen. Een behoorlijk aantal. Maar wat is de betekenis van een brug? Vaak meer dan een verbinding tussen twee oevers. Een brug kan een icoon zijn, een bouwwerk waaraan je een stad direct herkent, zoals de Tower Bridge in Londen. Of een verblijfplaats, zoals de Karelsbrug in Praag. Bruggen hebben ook de eigenschap minder goed ontsloten gebieden nieuwe mogelijkheden te bieden. Dat zou bijvoorbeeld voor de beoogde bruggen over het Amsterdamse IJ kunnen gelden. Voor Stadslicht, dat ik samen met Jan Hoek organiseer, reden genoeg het fenomeen bruggen in een serie te onderzoeken in een poging de betekenis daarvan te vatten. Meer informatie over de programma’s van Stadslicht is te vinden op de Stadslicht-pagina op de website van Pakhuis de Zwijger.

Schermafdruk 2016-05-25 01.41.16