Stadslicht over Stadsnatuur

Stadslicht staat in de komende weken in het teken van stadsnatuur. Op woensdag 12 november komt Jos Gadet vertellen over het toenemende en veranderde gebruik van Amsterdamse parken. Twee weken later zal Artis-professor Erik de Jong ingaan op het bijzondere stuk stadsnatuur dat dierentuin Artis in de Plantage is. De reeks eindigt op 3 december als stadsecoloog Remco Daalder, die onlangs de Jan Wolkersprijs won, ingaat op de verbeterde biodiversiteit in steden en Amsterdam in het bijzonder.

Stadslicht organiseert verlichtende colleges voor stedelingen en is een programma van Jan Hoek en mijzelf, iedere woensdag van zes tot zeven in Pakhuis de Zwijger. Reserveren kan op de site van de Zwijger waar Stadslicht een eigen pagina heeft.

Bryant Park 4 NY