Steeds meer kwetsbare huurders

In verschillende wijken in de regio Amsterdam neemt het aantal kwetsbare huurders dermate toe dat de leefbaarheid onder druk staat. Waarom neemt het aantal mensen dat zijn of haar leven niet vanzelfsprekend zelf organiseert, toe? Wat betekent dat voor andere bewoners in de stad? En welke maatregelen zijn nodig? Voor Nul20 sprak ik hierover met Hester van Buren, bestuursvoorzitter van Rochdale en bestuurslid van corporatiekoepel Aedes. Zij wil in wijken waar het aandeel kwetsbare huurders sterk toe is genomen, meer regie op het toewijzingsbeleid.