Tijdelijke transformatie

Tijdelijke transformatie. Dat is het nieuwe buzzwoord voor vastgoedeigenaren die nog niet goed weten wat zij met hun leegstaande eigendom moeten doen. Nu door nieuwe wetgeving veel zorgvastgoed vrij komt, zoeken eigenaren naar mogelijkheden om panden te verkopen, permanent om te bouwen of tijdelijk een andere bestemming te geven. Voor Nul20 schreef ik daar een artikel over: Tijdelijke transformatie biedt antwoord op toekomstige vergrijzing.

BB-zorg