Wonen met zorg

Voor Stadgenoot maakte ik samen met fotograaf Xander Remkes een boekje over het zorgvastgoed van deze Amsterdamse woningcorporatie. Het boekje biedt een breed overzicht van de gebouwen waar Stadgenoot kwetsbare Amsterdammers onderdak biedt: van jongeren met psychische problemen, tot mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel en senioren die niet meer volledig zelfstandig kunnen wonen. Naast een inventarisatie en een beschrijving van al deze zorggebouwen, bevat het boekje Wonen met Zorg diverse portretten van bewoners en een achtergrondartikel over de lange historische band van Stadgenoot (en haar voorgangers) met het huisvesten van Amsterdammers die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Het boekje is in bewerkte vorm ook verschenen op de website van Stadgenoot om huurders te informeren.