Zelfrijdende auto’s kans voor krimpgebieden?

Zelfrijdende auto’s staan vol in de belangstelling. Volgens Henry Meijdam, voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, kan de autonoom sturende automobiel de ruimtelijke inrichting van Nederland zelfs ingrijpend veranderen. Met de auto rijden krijgt een heel andere betekenis en de reistijd kan gebruikt worden om te werken of juist om te ontspannen. Daardoor wordt het aantrekkelijker om op grotere afstand van werkplekken te wonen. Dat zegt hij in het blad Otar waarvoor ik Meijdam interviewde. De aanleiding voor het gesprek was de Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving die onlangs door de Rli is uitgebracht. Is de zelfsturende auto een kans voor krimpgebieden?

 

FullSizeRender (1)