‘Zonder de fiets zijn de treinen half leeg’

Voor Het Parool had ik onlangs een boeiend gesprek met Marco te Brömmelstroet, alias de @fietsprofessor. Hij is één van de oprichters van het Amsterdamse Urban Cycling Institute. Het gesprek ging over de betekenis van de fiets voor Amsterdam. De fiets is zo vanzelfsprekend in het verkeer dat er niet of nauwelijks structureel onderzoek naar gedaan wordt en daar gaat nu verandering in komen. Te Brömmelstroet liet weten dat de populariteit niet in alle Amsterdamse wijken doorzet. Waar wel groei zit is de combinatie trein-fiets en hij stelde zelfs dat ‘zonder de fiets de treinen half leeg zijn’. Daar voegde Te Brömmelstroet meteen een pleidooi aan toe dat de leefbaarheid in de stad kan versterken, namelijk dat het goed zou zijn als trein en fiets nog beter op elkaar aansluiten. Dat betekent betere fietsenstallingen, maar bijvoorbeeld ook meer treinen laten stoppen op plekken waar fietsers willen overstappen.

 

FullSizeRender (2)